Viimeisin päivitys:
22.5.2023 09:19:18

AJANKOHTAISTA

 Suomi.fi

 

Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus korvaa yhdistyksille annetun rekisterinumeron. PRH antaa Y-tunnuksen kaikille yhdistyksille automaattisesti. Jos yhdistyksellä on jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Yhdistyksen ei siis tarvitse tehdä mitään Y-tunnukseen liittyen.

Lisäksi sähköinen ilmoittamispalvelu korvataan täysin uudella palvelulla, joka aukeaa 18.9.2019. Sähköisessä ilmoittamispalvelussa voi muun muassa perustaa aatteellisen yhdistyksen, ilmoittaa nimenkirjoittajat ja hallituksen jäsenet sekä ilmoittaa yhdistyksen yhteystietojen, nimen, kotipaikan tai sääntöjen muutoksesta.

Samalla myös paperiset ilmoittamislomakkeet uusitaan. Y-lomakkeet eli PRH:n kaupparekisterin ja Verohallinnon rekisterien yhteinen ilmoittamismenettely otetaan kaikkien yhdistysten käyttöön. Uudet Y-lomakkeet julkaistaan ytj.fi-verkkosivulla 18.9.2019.

Verkkolaskulaki 1.4.2019

Huhtikuun alusta lähtien keskushallinnolla, eli lähinnä ministeriöillä ja valtakunnallisilla virastoilla on julkisissa hankinnoissa velvollisuus ottaa vastaan sähköisiä laskuja. Huhtikuun alussa 2020 velvollisuus vastaanottaa verkkolaskuja laajenee koskemaan kaikkea julkishallintoa, kuten kuntia. Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen julkishallinnolle ja yli 10 000 euron liikevaihdon yrityksille tulee myös oikeus vaatia verkkolaskuja muilta vastaavilta toimijoilta. Verkkolaskujen tulee olla eurooppalaisen standardin mukaisia.

 

Tietoa tulorekisteristä

 

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojärjestelmä, johon kootaan kaikkien suoritusten maksajien tiedot tulonsaajatasolla pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

 

Tulorekisteristä tiedot välitetään tiedon käyttäjille, joille tähän asti on tehty vuosi-ilmoitukset, tai tiedot on toimitettu tarvittaessa kuten Kelalle. Alkuvaiheessa tulorekisteriä hyödyntävät verohallinto, eläkeyhtiöt, työttömyysvakuutusrahasto ja Kela. Tiedot välitetään vain siinä laajuudessa kuin muu lainsäädäntö antaa niihin oikeuden. Vuodesta 2020 alkaen tiedon käyttäjien joukko laajenee.

 

Tulonsaajat pääsevät näkemään omat tietonsa myös reaaliaikaisti kirjautumalla esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tulorekisteriin. Tulorekisterissä tiedot näkyvät tulolajeittain, joten siellä palkkalaskelman tiedot ovat osin erinimisinä.

 

Lue lisää: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/

  Rakennusalan käännetty verovelvollisuus

Kirjanpidon ABC  

OmaVero

VUODEN 2019 TÄRKEÄT LUVUT

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  


Powered by CMSimple | Template Design by NMuD